logo Isolatietechniek Lelystad HOME OVER ONS OVER ISOLEREN SHOP CONTACT PORTFOLIO

Disclaimer

Disclaimer voor www.isolatietechnieklelystad.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.isolatietechnieklelystad.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Isolatietechniek Lelystad. In deze disclaimer geven we aan onder welk voorbehoud we de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Isolatietechniek Lelystad is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Isolatietechniek Lelystad.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat we streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.

Fouten die herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Isolatietechniek Lelystad te mogen claimen of te veronderstellen. Isolatietechniek Lelystad streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen we daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. we behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwederen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Isolatietechniek Lelystad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar we via hyperlinks verwezen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.isolatietechnieklelystad.nl op deze pagina. Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl